MODERN METALLURGY

IRON AND STEELMAKING 2024

The XXXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Muzeum Hutnictwa, Metalowców 4a, 41-500 Chorzów, POLAND

25-27.09.2024


Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Metalurgii i Recyklingu

Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Materials Science and Technology


Współorganizator konferencji

 • Muzeum Hutnictwa

Główni partnerzy

 • PTS
 • ArceclorMittal
 • FEROSTAL
 • COGNOR

Partnerzy

 • RM
 • RM2
 • VSB
 • TUKE
 • VSTE
 • PCZ
 • Trinecke Żelazarny

Patronat medialny

 • Magazyn hutnictwa

Celem głównym tego wydarzenia jest sprzyjanie wymianie wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji najnowszych trendów w dziedzinie metalurgii. Konferencja ta od wielu lat stanowi międzynarodowe forum dla ludzi nauki, przemysłu oraz ekspertów z pokrewnych dziedzin dla wspólnej dyskusji nad aktualnymi problemami tego sektora przemysłu.

Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z wytwarzaniem żelaza i stali, metali nieżelaznych, a ponadto tak obecnie pilnych i aktualnych kwestii, jak energetyka przemysłowa oraz przetwarzanie i recykling odpadów. Wiąże się to z naczelnym zadaniem przemysłu metalowego w kolejnych latach, jakim jest jego dekarbonizacja.

Jednym z niewątpliwych atutów konferencji jest harmonijne połączenie wiedzy środowiska naukowego z praktyką przemysłową. Taka integracja pozwala na holistyczne spojrzenie na rozwój sektora metalowego uwzględniający problematykę rozwoju technologicznego, ochrony środowiska, wytwarzania i zagospodarowania odpadów i oszczędności energii.

Główne obszary badawcze

 • Produkcja żelaza i stali
 • Procesy otrzymywania metali nieżelaznych
 • Przetwarzanie i recykling materiałów odpadowych
 • Modelowanie procesów metalurgicznych
 • Dekarbonizacja przemysłu metalurgicznego

Dodatkowe obszary badawcze

 • Innowacje w procesach metalurgicznych
 • Nowoczesne metody analizy i kontroli jakości w metalurgii
 • Zastosowanie nowych materiałów w procesach metalurgicznych
 • Badania nad wydajnością energetyczną w produkcji metali
 • Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach metalurgicznych
 • Badania nad wpływem metalurgii na środowisko i możliwości optymalizacji procesów
 • Nowe kierunki w projektowaniu stopów metali

Język konferencji

 • Wykłady plenarne: język angielski (bez tłumacza)
 • Wykłady pozaplenarne: język polski, język czeski, język słowacki
 • Poster: język angielski

ORGANIZATORZY KONFERENCJI


PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Mariola Saternus
Politechnika ŚląskaKOMITET HONOROWY

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. inż. Kinga Rodak
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechnika Śląska


prof. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki
Politechnika Śląska

doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Dziekan Wydziału Materiałów, Metalurgii i Recyklingu
Technical University of Košice


prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Technologii
VŠB - Technical University of Ostrava


Adam Kowalski
Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D.
Prorektor Institute of Technology and Business w Česke Budějovice

prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przemysław Sztuczkowski
Prezes Zarządu Cognor S.A.

dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz.
Prorektor Politechniki Częstochowskiej

prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
Politechnika Śląska

doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
VŠB - Technical University of Ostrava

dr hab. inż. Mikołaj Bernasowski, prof. AGH
AGH, Krakow

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Technical University of Košice

Ing. Jiří Cibulka, Ph.D.
Třinecké Železárny

dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz
Politechnika Częstochowska

doc. Ing. Peter Demeter, PhD.
Technical University of Košice

dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH
AGH, Kraków

dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
Technical University of Košice

mgr inż. Grzegorz Krawiec
Dyrektor Centrum Hutnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz, IMN

doc. Ing. Petr Lichý, PhD.
VŠB - Technical University of Ostrava

prof. dr hab. inż. Jerzy Łabaj
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Jarosław Marcisz
z-ca Dyrektora ds. Badawczych
Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny


dr hab. inż. Tomasz Merder, prof. PŚ
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Piotr Migas, prof. AGH
AGH, Kraków

prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Meteriałów, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Marian Niesler
Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
Technical University of Košice

dr hab. inż. Jacek Pieprzyca, prof. PŚ
Politechnika Śląska

dr hab. Beata Pośpiech, prof. PCz
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Mariola Saternus
Politechnika Śląska

doc. Ing. Ladislav Socha, MBA, Ph.D.
Institute of Technology and Business, Česke Budějovice

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Technical University of Košice

prof. dr hab. inż. Mariola Saternus
Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Tomasz Merder, prof. PŚ
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Jacek Pieprzyca, prof. PŚ
Politechnika Śląska

dr inż. Katarzyna Łyczkowska
Politechnika Śląska

dr inż. Joanna Willner
Politechnika Śląska

mgr inż. Katarzyna Baluch
Politechnika Śląska

mgr Jolanta Fusiarz
Politechnika Śląska

mgr Katarzyna Gródek
Politechnika Śląska

Terminy


do 25 czerwca 2024 - przesłanie formularzy zgłoszeniowych na konferencję i tytuł artykułów lub posterów za pośrednictwem formularza
do 25 czerwca 2024 - opłata konferencyjna
do 31 sierpnia 2024 - przesłanie artykułów do czasopism (format *.doc, *.docx i *.pdf)
do 15 września 2024 - ostateczny program konferencji i lista referatów


Informacja dla uczestników dotycząca administowania danymi osobowymi Klauzula RODO

Harmonogram konferencjiHarmonogram konferencji do pobrania (aktualizacja 21.01.2024)

25 września 2024

12.00 - 13.00
Rejestracja uczestników
13.00 - 14.30
Otwarcie konferencji, sesja plenarna
14.30 - 15.30
Przerwa kawowa
15.00 - 16.30
Sesja plenarna
16.30 - 18.00
Zwiedzanie muzeum
18.00-19.30
Kolacja

26 września 2024

09.00 - 11.00
Wykłady
11.00 - 11.30
Przerwa kawowa
11.30 - 14.00
Wykłady
14.00 - 15.30
Obiad
15.30 - 17.00
Sesja posterowa i podsumowanie konferencji
19.00 – 24.00
Bankiet w hotelu

27 września 2024

10.30 – 12.00
Industrialny spacer po Muzeum Śląskim "Byzuch u Ferdynanda” + wystawa stała „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”

Publikacje

Artykuły nadsyłane w ramach konferencji zostaną opublikowane w czasopismach:

 • Archives of Foundry Engineering (IF 0,6, punktacja MNiSW 70 pkt) - Formatka dla autorów - artykuł musi zostać przesłany przez Editorial System czasopisma Archives of Foundry Engineering
 • Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series (MNiSW - 70 punktów) - Instrukcja dla autorów

Ponadto opracowany zostanie Abstract Proceedings i wydany w Proceedings (MDPI). Abstrakty, zgodnie z formatką muszą zostać dostarczone do 30.05.2024 na adres mailowy modern.metallurgy@polsl.pl. W temacie wiadomości prosimy o dopisek "Abstract Proceedings".

Opłaty za artykuły zaakceptowane do druku w Archives of Foundry Engineering i Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series oraz Abstract Proceedings są wliczone w cenę konferencji.

Dodatkowo jest możliwość opublikowania artykułów w czasopismach:

 • Materials (140 pkt, IF 3,4)
 • Metals (70 pkt; IF 2,9)
 • Energies (140 pkt, IF 3,2)
 • Journal of Manufacturing and Materials Processing (20 pkt; IF 3,3)
 • baner

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów publikacji w tych czasopismach.

Abstrakty

Abtrakty muszą zostać przesłane do 25 czerwca 2024, powinny zawierać imię i nazwisko autorów, tytuł publikacji, afiliację, słowa kluczowe, opis na 4 strony formatu A4 - może zawierać rysunki, tabele, literaturę

ZakwaterowanieRekomendowany hotel Hotel Diament Arsenal Palace Katowice Chorzów ****
ul. Paderewskiego 35
41-500 Chorzów
(https://www.hotelediament.pl/hotele/hotel-diament-arsenal-palace/)

Dla uczestników konferencji na hasło PTS podane przy rezerwacji obowiązuje rabat w wysokości 15% od ceny dnia.

Rezerwacja - Recepcja Hotelu: recepcja09@hotelediament.pl, tel. 32 606 84 84

Opłata konferencyjna


Opłata konferencyjna: 2200 zł
Płatność przelewem: do 25 czerwca 2024

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty publikacji (koszty publikacji w Archives of Foundry Engineering and Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management, koszty publikacji w Abstract Proceedings związane z obróbką i indeksowaniem materiałów konferencyjnych w Web of Science i Scopus), pełny catering podczas konferencji, przerwy kawowe.

Zakwaterowanie i opłatę za zakwaterowanie organizują sami uczestnicy konferencji!!!

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Spawalnicze
ul. Bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
KRS
0000002585
NIP
6312154006
REGON
272093031
Numer rachunku 89 1140 2004 0000 3302 8449 6704
Numer rachunku IBAN: PL89 1140 2004 0000 3302 8449 6704
Numer BIC: BREXPLPWMBK
z dopiskiem konferencja Modern Metallurgy 2024, numer identyfikacyjny organizacji i imię i nazwisko uczestnika

Kontakt


Modern.Metallurgy@polsl.pl